« zpět

STERIVAP - Volitelné vybavení

(nutno specifikovat při objednání)

guía de bandejassystém pro manuální vkládání - vedení polic
Držák polic + 2 ks nerezových děrovaných polic. Sterilizační komora je vybavena speciálním rámem připevněným k vnitřní stěně komory, vyrobený z nerezové oceli, materiál č. 1.4404 (AISI 316L). Rám má vyražené otvory pro uchycení vložek na police, horní police může být umístěna až na 9 různých pozic. Police jsou vyrobeny z nerezové oceli, materiál č. 1.4301 (AISI 304), děrovaný pro jednoduchý pohyb páry.
.

bandeja perforadapolice děrovaná

.

marco para carrorám pro zavážecí vozík
Kolejnice do komory pro vjezd zavážecího vozíku. Kolejnice jsou vyrobeny z pevného kvádrového profilu pro vysokou odolnost a pro zvýšení nosnosti zavážecího systému. Kolejnice jsou vybaveny mechanismem pro fixaci transportního vozíku. Kolejnice jsou vyrobeny z nerezové oceli, typ DIN 1.4404 (AISI 316L).
.

Puerta espejozavážecí vozík - universál
Zavážecí vozík pro zavezení sterilizační vsázky do sterilizační komory a pro vyvezení vsázky z komory. Vozík se čtyřmi kolečky. Konstrukce vozíku se čtyřmi držáky polic. Rám a pohybový mechanismus vyrobený z nerezové oceli, materiál DIN 1.4301 (AISI 304). Vozík se spodním děrovaným plechem a dalším děrovaným plechem v horní fixní pozici. Hrany jsou zahnuté směrem nahoru k zajištění vsázky.
.

zavážecí vozík - speciál

.

software de comunicación WarmComm komunikační software WarmComm

.

transportní a zavážecí vozík
Transportní vozík TW pro zavážecí vozík. Vozík s pevným šasi, transportní deskou, ovládací rukojetí a čtyřmi koly. Přední kola jsou fixovatelná ve směru pohybu, zadní kola mohou být fixována parkovacími brzdami. Systém pro zajištění a odjištění BMT zavážecího vozíku. Konstrukce vozíku, kola a brzdy jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kola jsou vybavena měkce pohyblivými pneumatikami.
.

odkapávací vana pro roztoky
Vanička proti úniku roztoků. Speciální vanička pro sběr roztoků, které se dostaly mimo lahve v průběhu sterilizačního cyklu, vyrobená z nerezové oceli, typ DIN 1.4301 (AISI 304).
.

hák na vyjímání zavážecích vozíků

.

nerezové obkladové plechy přístroje
Plechy pro přichycení na rám přístroje. Vyrobeno z nerezového plechu, materiál č. 1.4301 (AISI 304), leštěný povrch. Levá část s dveřmi pro vstup do servisního prostoru přístroje, šířka dveří 600 mm.
.

samostatné nerezové servisní dveře
Možnost zabudování do nerezových dělicích stěn, zrcadlové provedení přístroje umožňující sloučení dvou servisních prostorů do jednoho. Dveře pro vstup do servisního prostoru parního sterilizátoru, vyrobené z nerezového plechu, materiál č.. 1.4301 (AISI 304). Dveře jsou konstruovány pro umístění v rovině s čelním panelem přístroje. Standardní šířka dveří je 600 mm. Dveře zahrnují zámek dveří a panty pro připevnění dveří k rámu parního sterilizátoru.
.

zabudovaná termotiskárna
Tisk grafického záznamu tlaku a teploty zabudovanou tiskárnou pro dokumentaci sterilizačního cyklu. Pro výtisk křivek tlaku a teploty a protokol o sterilizačním procesu (všechny fáze) se všemi významnými parametry (čas, tlak, teplota). Založena na samonavíjecím mechanismu. Měření pomocí nezávislého teplotního čidla PT100. Pohon: servomotor poháněný jednosměrným proudem. Šířka výtisku: 113 mm.Délka výtisku: podle nastavení 6, 12 nebo 20 cm.
.

termické odplynění napájecí demi-vody pro minimalizaci obsahu nekondenzovatelných plynů ve vyvýječi páry
Demi voda je před vpuštěním do vyvíječe páry zahřívána ve speciální vaničce pro snížení obsahu nekondenzovatelných plynů – termické odplynění. Teplota pro termické odplynění je nastavitelná. Vanička je plně izolovaná proti ztrátám tepla. Vanička je vyhřívána parou z vyvíječe páry.
.

dochlazování kondenzátu
Možnost vestavění zařízení na dochlazování kondenzátu. Dochlazování kondenzátu ve spojení v vodokružnou vývěvou. Termostaticky řízené chladící zařízení místo standardního kondenzačního zařízení přístroje.
.

nerezové ventily

.

"Air detector"
„Air detector“ pro kontinuální kontrolu přítomnosti vzduchu a nekondenzovatelných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu pro maximální bezpečnost sterilizace oproti rutinním kontrolám pomocí testovacích programů (Vakuum a Bowie&Dick test) prováděných pouze jednou denně před zahájením běžného provozu (HTM 2010). Vzduchový detektor. Softwarová funkce a hardwarová úprava sterilizátoru pro kontinuální měření obsahu vzduchu ve sterilizační komoře. V případě, že změřený obsah vzduchu v komoře přesahuje stanovené limity, proces je automaticky zastaven a odpovídající chybové hlášení je poskytnuto.
.

speciální programy na chip kartách
Systém chip karet + 10 ks karet. Funkce čipových karet je aktivována a objevuje se v hlavním menu sterilizátoru. Systém čipových karet umožňuje ukládání sterilizačních programů z čipových karet na vybrané pozice ve sterilizátoru s možností využití všech volných pozic až do 20 programů. Funkce umožňuje také ukládání sterilizačních programů ze sterilizátoru na čipovou kartu – jedna karta může nést až 2 sterilizační programy. Funkce umožňuje přímé kopírování sterilizačních programů z již obsazených pozic na volné pozice pro programy až do 20 programů.
.

dodatečné mechanické manometry - na zavážecí straně
Manometry na ovládacím panelu. Dodatečný ukazatel tlaku páry k touch-screenu. Plně nezávislá indikace tlaku pomocí manometrů na ovládacích panelech. Počet manometrů, jejich umístění a měřené tlaky musí být poskytnuty kupujícím. Možné manometry na objednávku: Tlak - komora – manometr na zavážecí straně. Tlak - plášť – manometr na zavážecí straně. Tlak – výroba páry – manometr na zavážecí straně.
.

dodatečné mechanické manometry - na vyvážecí straně
Manometry na ovládacím panelu. Dodatečný ukazatel tlaku páry k touch-screenu. Plně nezávislá indikace tlaku pomocí manometrů na ovládacích panelech. Počet manometrů, jejich umístění a měřené tlaky musí být poskytnuty kupujícím. Možné manometry na objednávku: Tlak - komora – manometr na vyvážecí straně. Tlak - plášť – manometr na vyvážecí straně. Tlak – výroba páry – manometr na vyvážecí straně.
.

leštění vnitřního povrchu sterilizační komory do zrcadlověho lesku s drsností Ra 0, 125 µm (Ra 5 µinch)

.

tropické provedení pro země s vysokou teplotou chladící vody
Hardwarová a programová úprava programů sterilizátoru k zamezení nefunkčnosti systému v případě příliš teplé chladící vody pro vývěvu (KW). Tato opce je doporučena pro parní sterilizátory pracující s chladící vodou (KW) o teplotě vyšší než 30° C.
.

regulace provozu zařízení
Hlídání energetického odběrového maxima při zapojení více přístrojů do el. sítě. Funkce je určena pro dva a více sterilizátorů systému ED (s vlastním vyvíječem páry) pracující v jedné budově. V případě, že je použit stejný zdroj el. energie pro vyvíječe páry, topení vy vyvíječích páry může být řízeno pro zamezení současného plného topení jakýchkoli dvou vyvíječů páry a k zamezení spotřebních špiček při provozu sterilizátorů.
.

funkce "Automatické ranní zapnutí"
Tato funkce je další z řady úsporných produktů, který bude šetřit Váš pracovní čas. Přístroj se spustí v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky se předehřeje a provede Vakuový test.
.

sterilizační koš 
Nerezový drátěný koš 1 STJ. Sterilizační drátěný koš vyrobený z nerezového drátu, materiál DIN 1.4301 (AISI 304), elektrolyticky leštěný. Rozměry (D x Š x V) : 575 x 280 x 265 mm. Nerezový drátěný koš ½ STM. Sterilizační drátěný koš vyrobený z nerezového drátu, materiál DIN 1.4301 (AISI 304), elektrolyticky leštěný. Rozměry (D x Š x V) : 575 x 280 x 135 mm.
.

variabilnost užití řady kontejnerů

.

sterilizace roztoků - referenční láhev s teplotním čidlem PT 100
Program dle přání zákazníka, pohybl. PT100 čidlo. Sterilizátor je vybaven zabudovaným PT100 čidlem. Programy definované zákazníkem (nebo programy doporučené pro roztoky, materiály na bázi roztoků, agary, půdy, potrava apod.) budou řízeny primárně na základě měření integrovaného PT00 čidla. Všechny programy používající PT100 čidlo budou vybaveny samovolným chlazením po skončení sterilizační fáze. Sterilizace roztoků v uzavřených lahvích není doporučená.
.

16 GB paměťová karta pro záznam sterilizačních cyklů
(až 100 000 hodin záznamu)
.

"Audit trail"
– záznam systémových událostí na paměťovou kartu (konformní s 21CFR part 11))
.

automatické otevření dcveří v případě výpadku energie

.