« zpět

Snížení energetické náročnosti budovy BMT Medical Technology s.r.o. - Budova IV

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013133

 

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace prokonkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy IVve společnosti BMT Medical Technology s.r.o.. Předmětem projektu je revitalizaceobálky budovy IV - rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy s cílemzvýšit energetickou účinnost. Dále snížení tepelné náročnosti objektu - zmenšeníokenních otvorů a výměna oken za úspornější, zateplení obvodových konstrukcívčetně střešní konstrukce, instalace úsporného LED osvětlení, výměna rozvodůelektroinstalace včetně rozvaděčů a rozvodny. Po realizaci projektu se výrazněsníží energetická náročnost objektu - dojde k celkovému snížení spotřeby energiena vytápění a k výraznému snížení tepelných ztrát. Projekt je spolufinancovánEvropskou unií.