« zpět

Podmínky pronájmu v BMT Medical Technology s.r.o.

Přínosy pro Vaše podnikání v nových podmínkách

 • zajištění bezpečnosti
 • racionální cena
 • zaručení dlouhodobosti podnikání na jednom místě
 • výhodné smluvní podmínky
 • možnost technologické kooperace
 • široké energetické možnosti
 • dopravní zajištění
 • střed města Brna a dobrá dostupnost městskou dopravou
 • vše v jednom areálu
 • přístup v kteroukoliv dobu bez omezení
 • možnost dalších služeb


Co můžeme nabídnout?

 • Vzhledem k okolnosti, že firma má zahraničního majitele, který nemá zájem objekty určené k pronájmu prodat, máme zájem o dlouhodobé pronájmy a tím dáváme jistotu i pronajímateli, že může svou podnikatelskou činnost provádět s dlouhodobou perspektivou.
 • Pronájem v uzavřeném a střeženém areálu blízko středu města s dobrými dopravními možnostmi pro zákazníky i vaše spolupracovníky (MHD).
 • Do objektů je zajištěna dodávka všech druhů energií.
 • Prostory jsou vhodné pro zavedení výroby, zřízení skladovacích prostorů, kanceláří, zřízení sídla firmy, zřízení prodejny atd.
 • Všechny služby jsou prováděny na objednávku.
 • Ceny pronájmu jsou v přiměřené výši odpovídající položení areálu, stavu a vybavení objektu. Jejich konečná výše je předmětem dohody.
 • Pronajímatel za úplatu převede potřebný počet telefonních linek.
 • Parkování uvnitř areálu je možné za úplatu cca do 1 000,- Kč/měsíc dle okolností.
 • Smluvní podmínky se řídí občanským a obchodním zákoníkem s maximální snahou se přizpůsobit požadavkům zákazníka.
 • Prostor je střežen nepřetržitě vlastní ostrahou, případné další služby nad běžný rámec ostrahy lze dojednat.
 • Lze využívat možnosti velmi dobrého stravování pro spolupracovníky v areálu u firmy Kolísek.
 • Pro zájemce o výrobu je možné využít technologických služeb za úhradu.
 • Lze pokryt všechny požadavky na dodávky energií. Pokud to je technicky možné, tak se úhrada provádí na základě naměřených hodnot na instalovaných měřidlech.
 • Pro skládání zboží lze využít podnikové mechanizmy za úhradu.


Bližší informace na těchto kontaktech:

Ing. Petr Hřebíček

tel.545537260, 739534998, e-mail: petr.hrebicek@bmt.cz


Adresa : BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno
Fax: 545211750