Operační kvalifikace podle ČSN EN 285

Úvodem

Po instalaci parního sterilizátoru o kapacitě jedné a více sterilizačních jednotek provádíme kupní smlouvou sjednané zkoušky instalační a operační kvalifikace podle normy EN 285

 

 

 

Základní charakteristika

  • sestavení plánu operační kvalifikace
  • program zkoušek operační kvalifikace
  • závěrečná zpráva z operační kvalifikace

 

Základní technické údaje

Operační kvalifikace je řada kontrol a zkoušek prováděných podle normy ČSN EN 285:2006 po instalaci velkého parního sterilizátoru v místě jeho použití.

 

Popis

Zkoušky provádí Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1325 ve shodě se stanovenými pracovními postupy, které vycházejí z příslušných normativních dokumentů. Zkušební laboratoř BMT a.s. je akreditována Národním akreditačním orgánem České republiky - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle normy ISO/IEC 17025 pro zkoušky parních a horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky a hodnocení účinnosti sterilizace vlhkým teplem.

O provedené operační kvalifikaci obdržíte písemnou zprávu, s osvědčením o souladu s požadavky na výkon sterilizátoru a protokoly z jednotlivých zkoušek.