« zpět

Kompletní systémy šité na míru

Infekce znamenají vzdálenou hrozbu našemu zdraví. Menším infekčním nemocem se může zdravé tělo dobře ubránit. Pro oslabeného člověka je každá infekce hrozbou velkého zatížení organizmu. Pro zabránění této hrozby naše společnost vyvíjí a vyrábí techniku, která je nápomocna v ochránění zdraví lidí.

Personál, lékaři a vědečtí pracovníci v laboratořích  musí mít záruku, že nejsou vystaveni vysokému riziku infekčního nebezpečí.

V laboratořích, vědeckých institucích a farmaceutických firmách musí být dodržovány při práci s patogenními látkami sterilní podmínky a nemůže docházet k nebezpečným únikům do ovzduší. Naše společnost je nápomocna v ochraně zdraví tím, že nabízí ucelené systémy v oborech zdravotnické a laboratorní techniky.

 

Pro sterilizaci pevných, porézních a plastových materiálů, zpracování a následnou sterilizaci agarů (kultivačních půd), sterilizaci roztoků v otevřených a uzavřených lahvích, dezinfekci materiálů, dekontaminaci laboratorních odpadů v laboratořích, vědeckých ústavech, v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu je určena sterilizační technika vyžadující speciální provedení základního vybavení.

 

Pro zpracování speciálních materiálů v oblasti výzkumu, vývoji, výrobě a zajištění kvality nabízíme High-tech systémy pro kultivaci, temperování a inkubaci. Nabízíme mnoho zlepšení v oblasti rozložení a doby náběhu teploty, designu, ale i bezpečnosti.

 

Stavebnicový princip konstrukce přístrojů nám umožňuje Vám nabídnout řadu produktů s unikátními vlastnostmi – s využitím různých  pracovních médií, s různými principy přenosu tepla, v několika objemových velikostech, s bezpečnými pracovními postupy.

 

V čem jsme jiní?

Naše společnost neprodává jen přesně definované typy přístrojů, ale nabízí svým zákazníkům vytvořit si potřebný přístroj sestavený „na míru“ a spolu s přístrojem také své obchodní služby včetně poradenství ve svém oboru. Modularita na základě stavebnicového principu je typická pro naše produkty a umožňuje vysokou flexibilitu při realizaci individuálních zákaznických řešení, která odpovídají specifickým podmínkám v dané oblasti a zemi.

 

Dáváte přednost vlastnímu řešení?

V posledním období jsme učinili mnoho konkrétních kroků na cestě k tomu stát se „poskytovatelem řešení“. Jedině schopnost porozumět potřebám našich zákazníků a relevantním procesům v jejich práci s naší technikou nám totiž umožňuje tvořit a nabízet řešení „na míru“.

Řešení je založeno na komplexním uspokojování individuálních požadavků zákazníků prostřednictvím profesionálních služeb.

Vedeme každodenní dialog mezi našimi zákazníky a našimi obchodníky na jedné straně a na druhé straně našimi vývojovými pracovníky.

Funkční vztah mezi projektováním, zařízením, koncepcí přístrojů a pracovním postupem, člověkem a prostředím,  je základem naší orientace na trhu.

 

Co Vám nabízíme?

 

Naše společnost Vám nabízí více než moderní techniku. V otevřeném pracovním dialogu nabízíme pomoc při hledání řešení, které jsou jednoznačně podřízeny Vašim požadavkům. Stručně řečeno, jdeme dále. Náš komplexní přístup Vám zjednoduší život a bude pro Vás znamenat skutečné výhody – produktivitu, vysokou kvalitu, související služby a finanční efektivitu.

 

Seznamte se blíže s jednotlivými typy nabízených produktů i s možností komplexních služeb prezentovaných v dílčích sekcích!