« zpět

Komfortní linie

Ukázka panelu

Komfortní linie s víceprocesorovým řízením:

 • Přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým řídícím systémem. Veškeré informace o procesu, ovládání a hlášení jsou zobrazovány na rozměrné LCD obrazovce. Zde se nabízí několik režimů zobrazení procesu, kupříkladu aktuální teplota a koncentrace CO2 v komoře, nastavená teplota a koncentrace, zobrazení pro diagnostiku přístroje během procesu, archív procesu zobrazující graficky historii teplotního vývoje a vývoje koncentrace CO2, přehled všech dostupných alarmových hlášení, on-line menu atd. Ovládací prvky jsou přehledně umístěny na foliové klávesnici. Infračervené čidlo CO2 je u této řady rozšířeno o plně automatizovanou kalibrační funkci, kalibrující čidlo CO2 bez nutnosti zásahu obsluhujícího personálu. Řadu Komfort-line je možno alternativně doplnit o program na dekontaminaci komory při teplotě 120° C nebo jednoduchým chladícím zařízením dosahujícím 8 °C pod teplotu okolí. CO2CELL 48 je standardně vybaven bezešvou nerezovou komorou. Speciální systém dvojitých vyhřívaných dveří u tohoto modelu umožňuje pozorovat vzorky v komoře bez jakéhokoliv narušení prostředí uvnitř komory.
 • bezventilátorové řešení eliminující riziko kontaminace
 • přehledný grafický LCD displej
 • zobrazování nastavené a aktuální hodnot teploty a CO2 koncentrace, času a alarmových hlášení
 • akustický a vizuální alarm chybového stavu
 • CO2 IR sensor s přesným výstupem bez vlivu vlhkosti v komoře
 • nezávislý ochranný termostat
 • CO2 HEPA filtr
 • bezešvá vnitřní komora
 • trojitý vytápěcí systém pro dokonalý a rychlý výhřev komory, zejména po otevření dveří
 • plně automatický programovatelný systém nulování
 • systém uložení procesních dat pro dlouhodobé sledování procesů v numerické a grafické podobě
 • navigace obsluhy přímo na LCD
 • suché stěny komory
 • mechanicky leštěná vnitřní komora