« zpět

Komfortní linie

Comfort panel

Komfortní linie s víceprocesorovým řízením:

 • Přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým řídícím systémem. Veškeré informace o procesu, ovládání a hlášení jsou zobrazovány na rozměrné LCD obrazovce. Zde se nabízí několik režimů zobrazení procesu, kupříkladu aktuální teplota a koncentrace CO2 v komoře, nastavená teplota a koncentrace, zobrazení pro diagnostiku přístroje během procesu, archív procesu zobrazující graficky historii teplotního vývoje a vývoje koncentrace CO2, přehled všech dostupných alarmových hlášení, on-line menu atd. Ovládací prvky jsou přehledně umístěny na foliové klávesnici. Infračervené čidlo CO2 je u této řady rozšířeno o plně automatizovanou kalibrační funkci, kalibrující čidlo CO2 bez nutnosti zásahu obsluhujícího personálu. Řadu Komfort-line je možno alternativně doplnit o program na dekontaminaci komory při teplotě 120 °C nebo jednoduchým chladícím zařízením dosahujícím 8 °C pod teplotu okolí. CO2CELL 50 je standardně vybaven bezešvou nerezovou komorou. Speciální systém dvojitých vyhřívaných dveří u tohoto modelu umožňuje pozorovat vzorky v komoře bez jakéhokoliv narušení prostředí uvnitř komory.
 • anti-mikrobiologický nátěr
 • vnitřní skleněná dvířka
 • riziko kontaminace je odvráceno díky tomu, že není použit ventilátor
 • velký barevný dotekový displej, jednoduchá navigace pomocí ikon
 • kontinuální indikace aktuální teploty a koncentrace CO2, časové limity a alarmy
 • audiovizuální alarm
 • infračervené čidlo CO2 – bez odchylek
 • nezávislý bezpečnostní termostat
 • systém SD karty, ukládající data ve formátu MS Excel
 • RS 232 port, BMS relé alarm kontakt
 • HEPA filtr na přívodním potrubí CO2 / NO2
 • bezešvá vnitřní komora se zaoblenými rohy
 • přímý šestistranný systém vytápění pro maximální homogenitu vnitřních podmínek
 • vysoká bezpečnost procesu – uživatelé jsou chráněni hesly (5 uživatelů, 1 administrátor)
 • zařízení pro zápis dat s grafy
 • záznamový deník pro všechna relevantní data a události
 • 25 mm přístupový port na zadní straně zařízení