« zpět

Infekční kontrola – naše poslání je bezpečnost

Infekce znamenají vzdálenou hrozbu našemu zdraví. Menším infekčním nemocem se může zdravé tělo dobře ubránit. Pro oslabeného člověka je každá infekce hrozbou velkého zatížení organizmu. Pro zabránění této hrozby naše společnost vyvíjí a vyrábí techniku, která je nápomocna v ochránění zdraví lidí.

 

Pacienti, zdravotnický personál a lékaři ve zdravotnických zařízeních musí mít záruku, že používaný materiál a nástroje jsou sterilní a že nejsou vystaveni vysokému riziku infekčního nebezpečí.

 

Také v laboratořích musí být dodržovány při práci s patogenními látkami sterilní podmínky a nemůže docházet k nebezpečným únikům do ovzduší. Naše společnost je nápomocna v ochraně zdraví tím, že nabízí ucelené systémy v oborech zdravotnické a laboratorní techniky.

 

Tyto životně důležité přístroje odpovídají nejnovějším vysokým technickolegislativním požadavkům v nemocnicích a lékařských ordinacích, ve veterinárních a mikrobiologických laboratořích, ve vědeckých biologických ústavech, v prádelnách a službách. Pokud se jedná o čištění, dezinfekci a sterilizaci, máte v naší společnosti kompetentního partnera. Pokud chcete ve svém zařízení úspěšně zajistit ochranu před infekcemi, jsme s Vámi na startu.

 

Naše technika respektuje specifické požadavky na druhy sterilizačního média – pára, chemie a horký vzduch. Rozměry sterilizačních komor jsou voleny tak, že sterilizační přístroje zajistí provoz zdravotnických zařízení od ambulancí až po velké nemocnice využívající technologie centrálních sterilizací.

 

Pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě a zajištění kvality nabízíme High-tech systémy pro kultivaci, temperování a inkubaci. Nabízíme mnoho zlepšení v oblasti rozložení a doby náběhu teploty, designu, ale i bezpečnosti. Stavebnicový princip konstrukce laboratorní techniky nám umožňuje Vám nabídnout řadu produktů s unikátními vlastnostmi – se dvěma způsoby přenosu tepla, s využitím různých  pracovních médií (CO2, N2, O2), v několika objemových velikostech, s bezpečnými pracovními postupy.

 

Pro sterilizaci pevných, porézních a plastových materiálů, zpracování a následnou sterilizaci agarů (kultivačních půd), sterilizaci roztoků v otevřených a uzavřených lahvích, dezinfekci materiálů, dekontaminaci laboratorních odpadů v laboratořích, vědeckých ústavech, v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu je určena sterilizační technika vyžadující speciální provedení základního vybavení.

 

 

V čem jsme jiní?

Naše společnost neprodává jen přesně definované typy přístrojů, ale nabízí svým zákazníkům vytvořit si potřebný přístroj sestavený „na míru“ a spolu s přístrojem také své obchodní služby včetně poradenství ve svém oboru. Modularita na základě stavebnicového principu je typická pro naše produkty a umožňuje vysokou flexibilitu při realizaci individuálních zákaznických řešení, která odpovídají specifickým podmínkám v dané oblasti a zemi.

 

Dáváte přednost vlastnímu řešení?

V posledním období jsme učinili mnoho konkrétních kroků na cestě k tomu stát se „poskytovatelem řešení“. Jedině schopnost porozumět potřebám našich zákazníků a relevantním procesům v jejich práci s naší technikou nám totiž umožňuje tvořit a nabízet řešení „na míru“.

Řešení je založeno na komplexním uspokojování individuálních požadavků zákazníků prostřednictvím profesionálních služeb.

Vedeme každodenní dialog mezi našimi zákazníky a našimi obchodníky na jedné straně a na druhé straně našimi vývojovými pracovníky.

Funkční vztah mezi projektováním, zařízením, koncepcí přístrojů a pracovním postupem, člověkem a prostředím,  je základem naší orientace na trhu.

 

Co Vám nabízíme?

Naše společnost Vám nabízí více než moderní techniku. V otevřeném pracovním dialogu nabízíme pomoc při hledání řešení, která jsou jednoznačně podřízeny Vašim požadavkům. Stručně řečeno, jdeme dále. Náš komplexní přístup Vám zjednoduší život a bude pro Vás znamenat skutečné výhody – produktivitu, vysokou kvalitu, související služby a finanční efektivitu.

 

Seznamte se blíže s jednotlivými typy nabízených produktů i s možností komplexních služeb prezentovaných v dílčích sekcích!