« zpět

INCUCELL V - Volitelné vybavení – ECO line

BMS vzdálený alarm
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení je vyveden na konektor v zadní části přístroje. Maximální zatížení kontaktu: 24 V/1 A.
.

Levé dveře
Je nutné specifikovat před objednání přístroje! Jsou zrcadlově symetrickým provedením vpravo uchycených dveří, závěs dveří je na levé straně, otevírané na druhou stranu.
.

Síto navíc
Za příplatek si lze objednat síta v nerezovém provedení a další počty sít, které jsou závislé na objemu přístroje.
.

Perforovaná police
V nerezovém provedení, které se využívá při zpracování drobných materiálů.
.

Mechanický zámek
Mechanický zámek je umístěn na horní přední ploše dveří poblíž uzavíracího mechanismu. Slouží pro zamezení otevření přístroje neoprávněnou osobou.
.

Automatický zámek dveří
Dveře přístroje jsou během expozice materiálu blokovány elektromagnetickým mechanismem, proti nežádoucímu otevření.
.

Nerezový plášť
Vysoká kvalita designu a životnosti přístroje.
.

Flexibilní PT100
Další, přídavné, volně pohyblivé čidlo uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný v zadní části přístroje. Údaj o teplotě na tomto čidle je zobrazen na displeji.
.

Průchodka ∅ 25, 50, 100 mm
Průchodky jsou určeny pro protažení vodičů pro měření teploty, vlhkosti apod. Možnost volby průměru, počtu a umístění průchodek. Průchodky jsou kovové z vnější strany uzavřené speciální plastovou zátkou, která umožňuje provlečení vodičů apod. z vnějšího prostoru do prostoru komory.
.

Prodloužení komínku
Možnost prodloužení komínku o 5 cm (nasávací a výfukový otvor), pro připojení na externí ventilační systém, s možností kondenzační drážky pro odvod kondenzátu a dále také se zahnutím o 90°.
.

Vozík
Stolek tvoří jednotný celek s přístrojem, díky kolečkům umožňuje jeho snadné přemístění.
.

Programovatelné RAMPY
Nastavení rychlosti teplotní změny programu.
.

Programovatelná vnitřní zásuvka
Umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje. Umožňuje nastavení periodického zapínání a vypínání vnitřní zásuvky.(max. příkon 230V/1A).
.

Horkovzdušná dekontaminace
Komora se vyhřeje na 160 °C, následně je tato teplota udržována po továrně nastavenou dobu. Vše je řízeno pevně definovaným programem, parametry programu nelze měnit. Dekontaminace se týká výhradně vnitřního povrchu komory, dveří a polic přístroje.
.

Datalogger
Zařízení ukládající veškerá data z přístroje.
.

Software WarmComm 4.0
Určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů.
.

Měření/Validace
Vícebodové měření prázdné komory podle DIN 12 880, dodání atestů ke komponentům spolu s nevyplněnou IQ a OQ dokumentací, popřípadě validačním měřením se vsázkou.
.

IQ/OQ protokoly vč. měření
Instalační kvalifikace (IQ) - Dokazuje a dokladuje, že zařízení a podpůrné systémy jsou vhodně vybrány, správně instalovány a jsou ve shodě s požadovanými specifikacemi.
Operační kvalifikace (OQ) - Prokazuje a dokladuje, že přístroj může opakovaně a spolehlivě provádět navržené funkce v rozsahu operačních parametrů.
.

Tiskárna
Umožňuje archivování průběhu procesu probíhajícího v komoře přístroje. Na tiskové pásce se vytiskne hlavička, která obsahuje typ přístroje, nastavenou teplotu, případně rampu, počet cyklů, otáčky ventilátoru a zvolený časový interval tisku. Pod hlavičkou se vytisknou na jednom řádku hodnoty těchto údajů: čas od spuštění programu, skutečná teplota v komoře.
.