« zpět

High–tech systémy do čistých prostor ve farmacii, průmyslu, laboratořích a zvířetnících

Dodávka zařízení do čistých prostor ať už se jedná o jakoukoliv oblast využití klade vysoké požadavky na plnění a uplatňování systému norem GMP a dalších specifických předpisů. Ve farmacii jde například o realizace v oblasti výroby substancí, pevných, měkkých a tekutých lékových forem až po speciální laboratoře. Máme pro Vás nachystanou celou řadu výrobků z oblasti teplotní techniky, horkovzdušné a parní sterilizace a depyrogenizace, která umožňuje instalaci právě do těchto čistých prostor s vysokými nároky na kvalitu prostředí.

Čisté prostory jsou definovány čistotou vzduchu (počtem mechanických částí , mikroorganismů , jejich velikostí), teplotou , vlhkostí a tlakem. Zabraňují kontaminaci osob či produktů a zajišťují bezprašné , sterilní prostředí. Čisté prostory jsou tvořeny nejen speciálními stavebními prvky a vzduchotechnickými systémy , ale také přístrojovou technikou, kterou najdete v našem portfoliu výrobků a jejich konstrukce a kvalita je definována pro specifické oblasti použití jako je elektrotechnika, farmacie, zdravotnictví spolu s příslušnými normami a předpisy.


V oblasti výzkumu a vývoje se staly geneticky modifikované myší modely klíčovým nástrojem v základním a biomedicínském výzkumu. Vytváření modelů genetických poruch, hodnocení účinků léků a toxinů dávají možnost odpovědět na základní otázky v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Tento výzkum by nebyl možný bez speciálních laboratoří a zvířetníků. Pro tuto oblast nabízíme nejen dekontaminaci klecí, pevných kovových plastových a skleněných materiálů ve velkoobjemových mycích a dezinfekčních automatech , ale také parní sterilizaci určenou ke sterilizaci potravy, podestýlek, klecí, dekontaminaci materiálů a odpadu z BSL 3 a 4 laboratoří v parní sterilizátorech v objemech až do 1500 litrů.

 

Sterivap HP ILVe všech oblastech laboratoří, průmyslu, farmacie a výzkumu lze využít horkovzdušné sterilizátory , které nabízíme v provedení pro depyrogenizaci slouží pro přípravu materiálů v technologických výrobních procesech. Depyrogenizace je proces působení vysoké teploty 250-300°C po stanovenou dobu čímž je redukován počet bakteriálních endotoxinů (pyrogenů) alespoň o 3 řády.

 

Naše technika v provedení do čistých prostor respektuje veškeré legislativní požadavky pro aplikaci v těchto vysoce sofistikovaných oblastech. Dodávky našich zařízení se skládají z řady služeb jako jsou montáže v místě instalace, provedení FAT SAT zkoušek a validace dodaných zařízení v rozsahu IQ, OQ, PQ včetně dokumentace zpracované naší Akreditovanou laboratoří, dále je to zaškolení obsluhy uživatele , servis, zajištění náhradních dílů a údržba zařízení.

 

V čem jsme jiní?

Výroba a vývoj unikátních zařízení nejen v oblasti teplotní techniky určených do laminárních boxů, ale také do speciálních laboratoří Vám poskytuje jedinečné řešení. Naše vývojové zázemí s vysokým počtem kvalifikovaných odborníků a nejnovějšími výrobními technologiemi Vám dávají záruku rychlého a kvalitního zpracování téměř všech požadavků.


 

Dáváte přednost vlastnímu řešení?

V posledním období jsme učinili mnoho konkrétních kroků na cestě k tomu stát se „poskytovatelem řešení“. Jedině schopnost porozumět potřebám našich zákazníků a relevantním procesům v jejich práci s naší technikou nám totiž umožňuje tvořit a nabízet řešení „na míru“.

Řešení je založeno na komplexním uspokojování individuálních požadavků zákazníků prostřednictvím profesionálních služeb.

Vedeme každodenní dialog mezi našimi zákazníky a našimi obchodníky na jedné straně a na druhé straně našimi vývojovými pracovníky.

Funkční vztah mezi projektováním, zařízením, koncepcí přístrojů a pracovním postupem, člověkem a prostředím, je základem naší orientace na trhu.

 

Co Vám nabízíme?

 

Individuálním přístupem Vám pomůžeme najít nová řešení při hledání odpovědí na nové výzvy v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a výroby. Zajišťujeme výrobu atypických provedení v oblasti teplotní techniky, ale také parní sterilizace tak , aby byly uspokojeny všechny Vaše potřeby. Nabízíme celou řadu služeb od poradenství až po validace a to se zázemím celosvětové skupiny společností pod označením MMM Group, která Vám přinese řadu cenných zkušeností v oblasti high-tech řešení a technologií.

 

Seznamte se blíže s jednotlivými typy nabízených produktů i s možností komplexních služeb prezentovaných v dílčích sekcích!