« zpět

FRIOCELL - Volitelné vybavení

(nutno specifikovat při objednání)

průchodky Ø 25,50,100 mm (Ø 100 mm není u objemu 22 l)
Možnost volby průměru, počtu a umístění průchodek. Průchodky jsou kovové z vnější strany uzavřené speciální plastovou zátkou, která umožňuje provlečení vodičů apod. z vnějšího prostoru do prostoru komory.
.

uzamykatelné dveřeuzamykatelné dveře
mechanický zámek je umístěn na horní přední ploše dveří poblíž uzavíracího mechanismu. Slouží pro zamezení otevření přístroje neoprávněnou osobou.
.

Zrcadlové dveřevlevo uchycené dveře (mimo objem 22 a 707 litrů)
jsou zrcadlově symetrickým provedením vpravo uchycených dveří
.

nezávislé čidlo PT100
další přídavné čidlo volně pohyblivé uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný v zadní části přístroje.
.

komunikační software WarmCommspeciální software WarmComm 3.0 B
je určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů. Software WarmComm 3.0 Basic umožňuje sledování dat více jak 10 připojených přístrojů.
.

komunikační software WarmCommspeciální software WarmComm 3.0 P nebo WarmComm 3.0 F
je určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů. Rozšířená verze software WarmComm 3.0 Professional umožňuje sledování dat přístroje a ovládání přístroje. Plná verze software WarmComm 3.0 FDA splňuje FDA 21 CFR part 11, možnost volby délky kabelu 5, 10, 15 m.
.

nerezové opláštění přístroje (AISI 304)
vysoká kvalita designu a životnosti přístroje
.

časově spínaná vnitřní vodotěsná zásuvka (4 pins)
umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje. Umožňuje nastavení periodického zapínání a vypínání vnitřní zásuvky.(max. příkon 230V/1A).
.

bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení
umožňuje vzdálenou kontrolu činnosti přístroje. Je vyveden na konektor v zadní noze přístroje. (24 V/1A)
.

chlazení od -9,9 °C
v případě potřeby nižší pracovní teploty než 0 °C nabízíme provedení s prac. teplotou od -9,9 °C
.

vnitřní osvětlení
široká škála nabídky různých světelných zdrojů (mimo objem 22 litrů)

expoziční /stimulační osvětlení
(bílé/denní světlo) s digitálním nastavením intenzity světla 10 – 100 %, dveře 6 000 - 13 000 lx, police – 12 000 – 16 000 lx (dle objemu)

expoziční osvětlení v policích
zvláště pro testy fotostability (dle ICH Guidline CPNP/ICH279/95)
.

měření světelné expozice
široká škála nabídky různých světelných zdrojů (mimo objem 22 litrů)
UV - ultrafialového záření - výstup PC/tiskárna
VIS - viditelného záření - výstup PC/tiskárna
.

kontrola otevření dveří (mikrospínač)
pokud dojde během spuštěného programu k otevření dveří, je tento děj zaznamenán na připojené tiskárně nebo v záznamu software WarmComm na připojeném PC
.

automatické uzamykání dveří
brání přístupu neoprávněných osob
.