« zpět

VACUCELL - Volitelné vybavení - EVO line

nezávislé čidlo PT 100
další přídavné čidlo volně pohyblivé uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný vzadu v noze přístroje.
.

nerezový interiér - vnitřní vybavení komory z nerezové oceli

.

nerezové opláštění přístroje
vysoká kvalita designu a životnosti přístroje
.

podstavná skříňka Vacustation
slouží k umístění vakuové vývěvy do prostoru skříňky, přístroj Vacucell stojí na podstavné skříňce Vacustation. Oba prvky jsou sešroubovány v jeden celek.
.

vnitřní osvětlení s vypínačem

.

chemicky odolná vývěva
např. vývěvy MZ2C, MD4C (nebo jiné, rozměrově a výkonově vyhovující)
.

chemicky odolná vývěva s odlučovačem a kondenzátorem emisí
např. vývěvy MZ2C – odlučovač a kondenzátor emisí, sací výkon 1,7 m3 za hodinu, MD4C - odlučovač a kondenzátor emisí, sací výkon 3,0 m3 za hodinu (nebo jiné, rozměrově a výkonově vyhovující)
.

časově spínaná vnitřní vodotěsná zásuvka
umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje.
.

systém pro řízení vakua - zabudovaný
Umožňuje vytvoření stálé hodnoty vakua v komoře přístroje. Elektronické měření tlaku se zobrazením na displeji. Přístroj je doplněn o elektromagnetický vakuový sací ventil pro automatickou kontrolu, zabudovaný v nadstavbě přístroje nebo na vývěvě a o speciální řídicí desku.
.

komunikační software WarmCommspeciální software WarmComm 3.0 Basic
speciální software WarmComm 3.0 Proffesional nebo WarmComm 3.0 F
Software je určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů.

- Software WarmComm 3.0 Basic umožňuje sledování dat více jak 10 připojených přístrojů.
- Rozšířená verze software WarmComm 3.0 Professional umožňuje sledování dat přístroje a ovládání přístroje.
- Plná verze software WarmComm 3.0 F splňuje FDA 21 CFR part 11, možnost volby délky kabelu 5, 10, 15 m.
.

bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení
umožňuje vzdálenou kontrolu činnosti přístroje. Je vyveden na konektor v zadní noze přístroje. (24 V/1A)
.