« zpět

VACUCELL - Volitelné vybavení - ECO line

nezávislé čidlo PT 100
další přídavné čidlo volně pohyblivé uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný vzadu v noze přístroje.
.

komunikační software WarmCommspeciální software WarmComm 3.0 B
je určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů. Software WarmComm 3.0 Basic umožňuje sledování dat více jak 10 připojených přístrojů.
.

nerezový interiér - vnitřní vybavení komory z nerezové oceli

.

nerezové opláštění přístroje
vysoká kvalita designu a životnosti přístroje
.

podstavná skříňka Vacustation
slouží k umístění vakuové vývěvy do prostoru skříňky, přístroj Vacucell stojí na podstavné skříňce Vacustation. Oba prvky jsou sešroubovány v jeden celek.
.

vnitřní osvětlení s vypínačem

.

chemicky odolná vývěva
např. vývěvy MZ2C, MD4C (nebo jiné, rozměrově a výkonově vyhovující)
.

chemicky odolná vývěva s odlučovačem a kondenzátorem emisí
např. vývěvy MZ2C – odlučovač a kondenzátor emisí, sací výkon 1,7 m3 za hodinu, MD4C - odlučovač a kondenzátor emisí, sací výkon 3,0 m3 za hodinu (nebo jiné, rozměrově a výkonově vyhovující)
.

časově spínaná vnitřní vodotěsná zásuvka (4 pins)
umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje.
.

systém pro řízení vakua - externí
Umožňuje vytvoření stálé hodnoty vakua v komoře přístroje. Měřená hodnota je zobrazována na displeji externího regulátoru CVC II (2-polohový regulátor, rozsah 1-1 300 mbar). Přístroj je doplněn o elektromagnetický vakuový sací ventil zabudovaný v nadstavbě přístroje nebo na vývěvě a o speciální řídicí desku.
.