« zpět

INCUCELL V - Volitelné vybavení – EVO line

(nutno specifikovat při objednání)

dveře s oknem a vnitřním osvětlením (mimo objem 22 l)
pro kontrolu činnosti uvnitř komory bez nutnosti otevření dveří přístroje. Dveře jsou osazeny třívrstvými tepelně odolnými okny a tepelně odolnými žárovkami. Vypínač osvětlení je umístěn na dveřích.
.

průchodky Ø 25,50,100 mm (Ø 100 mm není u objemu 22 l)
Možnost volby průměru, počtu a umístění průchodek. Průchodky jsou kovové z vnější strany uzavřené speciální plastovou zátkou, která umožňuje provlečení vodičů apod. z vnějšího prostoru do prostoru komory.
.

uzamykatelné dveřeuzamykatelné dveře
mechanický zámek je umístěn na horní přední ploše dveří poblíž uzavíracího mechanismu. Slouží pro zamezení otevření přístroje neoprávněnou osobou.
.

Zrcadlové dveřevlevo uchycené dveře (mimo objem 22 a 707 litrů)
jsou zrcadlově symetrickým provedením vpravo uchycených dveří
.

nezávislé čidlo PT100
další přídavné čidlo volně pohyblivé uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný v zadní části přístroje.
.

komunikační software WarmCommspeciální software WarmComm 3.0 P nebo WarmComm 3.0 F
je určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů. Rozšířená verze software WarmComm 3.0 Professional umožňuje sledování dat přístroje a ovládání přístroje. Plná verze software WarmComm 3.0 FDA splňuje FDA 21 CFR part 11, možnost volby délky kabelu 5, 10, 15 m.
.

nerezové opláštění přístroje (AISI 304)
vysoká kvalita designu a životnosti přístroje
.

rozšíření rozsahu pracovní teploty od 10 °C do 99,9 °C
v případě potřeby dosažení vyšší pracovní teploty než  70 °C nabízíme provedení s prac. teplotou do 99,9 °C
.

časově spínaná vnitřní vodotěsná zásuvka (4 pins)
umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje. Umožňuje nastavení periodického zapínání a vypínání vnitřní zásuvky.(max. příkon 230V/1A).
.

úprava proti vysychání živných půd a tkáňových kultur
jedná se o mechanickou a programovou úpravu spočívající ve zvýšené těsnosti komory, blokaci  odvětrávací klapky větracích otvorů, umístění zvlhčovací misky do přístroje
.

HEPA filtr (zabudování vzduchového filtru)
filtruje a čistí vstupní vzduch od mechanických a biologických nečistot. HEPA filtr je buď v běžném provedení  nebo v provedení přetlakovém.Přetlakový HEPA filtr je vybaven vnějším ventilátorem, který tlačí okolní vzduch přes HEPA filtr do komory a tím zajišťuje v komoře přetlak proti okolí cca 20 Pa. Vzduchový filtr je součástí volitelného příslušenství, instaluje se při chlazení přístroje nuceným oběhem vzduchu. Třída filtru podle DIN 24 184 je S, podle EUROVENT je EU 12, podle EN 1822 je H13.
.

bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení
umožňuje vzdálenou kontrolu činnosti přístroje. Je vyveden na konektor v zadní noze přístroje. (24 V/1A)
.

blokace klávesnice
brání přístupu neoprávněných osob
.

vysokoteplotní dekontaminace 180 °C (mimo objemy 404 a 707 litrů)
Provedení je určeno pro případy, kdy může docházet k mikrobiologické kontaminaci prostoru komory. Za pomoci speciálního programu nainstalovaného např. na chip kartě je možné provést přenastavení ochranného termostatu a následnou úpravu limitní teploty a času v programu „Dekontaminace“.
.